Danh mục sản phẩm
111 111
Nguồn chuyển đổi DC-DC
Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Mạch nguồn cách ly 48VDC đổi sang 24VDC và 12VDC
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
560,000 vnd
Trước thuế: 560,000 vnd
Mạch nguồn cách ly 48VDC đổi sang 12VDC và 5VDC
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
480,000 vnd
Trước thuế: 480,000 vnd
Mạch nguồn cách ly 12VDC sang 5VDC 3A
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM   ..
270,000 vnd
Trước thuế: 270,000 vnd
Mạch nguồn chuyển đổi 48VDC sang 12VDC 2A
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM   &n..
560,000 vnd
Trước thuế: 560,000 vnd
Hộp đựng cầu chì kiếng FS-101 dạng đơn
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
7,500 vnd
Trước thuế: 7,500 vnd
Bộ đổi nguồn 48V~120VDC sang 12VDC/25A
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM   ..
900,000 vnd
Trước thuế: 900,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn từ 17-40V sang 12V, 6A, có terminal
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
387,000 vnd
Trước thuế: 387,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn từ 10-40V sang 5V, 6A, có terminal
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
387,000 vnd
Trước thuế: 387,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn DC-DC, 12V/24V ra 6V 2A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
190,000 vnd
Trước thuế: 190,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn DC-DC, 12V/24V ra 5V 2A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
180,000 vnd
Trước thuế: 180,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn DC 48V sang 12V 3A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
200,000 vnd
Trước thuế: 200,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn DC 48V sang 12V 1A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
180,000 vnd
Trước thuế: 180,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn cổng ra USB, DC-DC 12V ra 5V 3A max
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
180,000 vnd
Trước thuế: 180,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn cách ly 48VDC 12VDC 2A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
560,000 vnd
Trước thuế: 560,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn cách ly 48VDC 12VDC 1.5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
550,000 vnd
Trước thuế: 550,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48VDC sang 24VDC 30A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
1,283,000 vnd
Trước thuế: 1,283,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 5V  0.3A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
110,000 vnd
Trước thuế: 110,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 24V, 10A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
873,000 vnd
Trước thuế: 873,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 24V 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
315,000 vnd
Trước thuế: 315,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 24V 15A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
893,000 vnd
Trước thuế: 893,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V, 30A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
1,360,000 vnd
Trước thuế: 1,360,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
470,000 vnd
Trước thuế: 470,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V 15A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
800,000 vnd
Trước thuế: 800,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V 10A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
813,000 vnd
Trước thuế: 813,000 vnd
bộ chuyển đổi nguồn 36v48v sang 24V2A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
180,000 vnd
Trước thuế: 180,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 36v48v sang 12V/5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
470,000 vnd
Trước thuế: 470,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 36V48V sang 12V 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
470,000 vnd
Trước thuế: 470,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC sang 5VDC-12VDC 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
1,800,000 vnd
Trước thuế: 1,800,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC sang 12VDC 5A
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM   &nbs..
350,000 vnd
Trước thuế: 350,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 24VDC sang 12VDC 3A
MÔ TẢ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM   &nbs..
250,000 vnd
Trước thuế: 250,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 220VAC sang 8.4VDC  1A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
90,000 vnd
Trước thuế: 90,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 220VAC sang 12VDC  1A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
90,000 vnd
Trước thuế: 90,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 12VDC sang 24VDC 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
390,000 vnd
Trước thuế: 390,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 12VDC sang 24VDC 15A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
798,000 vnd
Trước thuế: 798,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 12V sang 24V 3A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
350,000 vnd
Trước thuế: 350,000 vnd
Bo chuyển đổi nguồn 24VDC ra 12VDC 1.5A (Cách ly)
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
350,000 vnd
Trước thuế: 350,000 vnd