Danh mục sản phẩm
111 111
Nguồn 36V-48V sang 12V-24V
Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Mạch nguồn cách ly 48VDC đổi sang 24VDC và 12VDC
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
560,000 vnd
Trước thuế: 560,000 vnd
Mạch nguồn cách ly 48VDC đổi sang 12VDC và 5VDC
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
480,000 vnd
Trước thuế: 480,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn LY-KREE 48V Sang 12V/5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
470,000 vnd
Trước thuế: 470,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn DC 48V sang 12V 3A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
200,000 vnd
Trước thuế: 200,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn DC 48V sang 12V 1A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
180,000 vnd
Trước thuế: 180,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn cách ly 48VDC 12VDC 2A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
560,000 vnd
Trước thuế: 560,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 24V, 10A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
873,000 vnd
Trước thuế: 873,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 24V 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
315,000 vnd
Trước thuế: 315,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 24V 15A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
893,000 vnd
Trước thuế: 893,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V, 30A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
1,360,000 vnd
Trước thuế: 1,360,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V 5A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
470,000 vnd
Trước thuế: 470,000 vnd
Bộ chuyển đổi nguồn 48V sang 12V 10A
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
813,000 vnd
Trước thuế: 813,000 vnd
Bo chuyển đổi nguồn 24VDC ra 12VDC 1.5A (Cách ly)
MÔ TẢ SẢN PHẨM     ..
350,000 vnd
Trước thuế: 350,000 vnd